Het Lesmateriaal

Zowel digitaal als op papier

2V (terug naar overzicht)

Per 1 oktober 2021 verhuist deze website naar een andere provider. Dat kan rond deze datum enige dagen problemen geven met de bereikbaarheid van onze website. Er is daarom een (tijdelijke) kopie van het lesmateriaal gemaakt, te bereiken via deze link: https://henkreuling.nl/WM. NOTEER DEZE LINK!, zodat u bij problemen toch bij het lesmateriaal kunt!!!

Log in om toegang te krijgen tot het docentenmateriaal (lessuggesties, proefwerken, .doc versies van bestanden, etc).

H13. Symmetrie

Bestanden

Digitaal materiaal

H15. Gelijkvormigheid

Bestanden

Digitaal materiaal

H18. Cijfers in orde

Bestanden

Digitaal materiaal

H20. Coördinaten

Bestanden

Digitaal materiaal

H21. Oppervlakte

Bestanden

Digitaal materiaal