Het Lesmateriaal

Zowel digitaal als op papier

4/5/6V wiskunde D (2011) (terug naar overzicht)

Per 1 oktober 2021 verhuist deze website naar een andere provider. Dat kan rond deze datum enige dagen problemen geven met de bereikbaarheid van onze website. Er is daarom een (tijdelijke) kopie van het lesmateriaal gemaakt, te bereiken via deze link: https://henkreuling.nl/WM. NOTEER DEZE LINK!, zodat u bij problemen toch bij het lesmateriaal kunt!!!

Log in om toegang te krijgen tot het docentenmateriaal (lessuggesties, proefwerken, .doc versies van bestanden, etc).

1. Analytische meetkunde

Bestanden

2. Combinatoriek en rekenregels

Bestanden

3. Discrete Dynamische modellen

Bestanden

4. Zwaartepunten

Bestanden

5. Inproduct

Bestanden

6. Binomiale en normale verdelingen

Bestanden

7. Complexe getallen

Bestanden

8. Hypothesetoetsen en Poissonverdeling

Bestanden

9. Continue dynamische modellen

Bestanden

10. Keuze Beslissen

Bestanden

11. Keuze Niet-Euclidische Meetkunde

Bestanden

12. Keuze Wetten van Kepler

Bestanden

  • De wetten van Kepler [pdf]