de Wageningse Methode » Applets

Hoofdstukken

H9 - Getallenlijn

Je start de applets door op het icoontje naast de naam van de applet te klikken.
Om met de applets te kunnen werken, heb je een java-plug-in nodig, minstens versie 1.4.1.

Applet 9.1 - Optellen en aftrekken van gehele getallen