Applets: wiskunde spelenderwijs

Wiskundige inhoud op een speelse manier toetsen of herhalen

Mini-loco’s

8 december 2018

Bij mini-loco moet je 12 tegels uit het bovenste deel naar de juiste plek in het onderste deel slepen. Als je alle tegels geplaatst hebt, kun je het nakijken. Als alle tegels goed liggen, verschijnt een regelmatig patroon (op de achterzijde van de tegels).

Rekenen:

Inhoud en gewicht schatten

Wiskunde klas 1 havo/vwo:

Wiskunde klas 2 havo/vwo:

Wiskunde klas 3 havo/vwo:

Wiskunde bovenbouw havo/vwo:

Mini-loco Vuistregels Normale verdeling

Vuistregels van de Normale verdeling

Telproblemen klas4 wisA/C