Werkstukken

Een inspiratiebron voor jouw creatieve geest?

Zebra’s

16 July 2017

De Zebrareeks – uitgegeven door Epsilon – telt op het ogenblik 35 boekjes. Daarin worden allerlei wiskundeonderwerpen behandeld, die niet in de gewone wiskundelessen aan bod komen. De boekjes zijn geschikt voor iedereen die belangstelling heeft voor wiskunde en haar toepassingen. In het bijzonder kunnen ze goed als uitgangspunt kiezen voor een profielwerkstuk.

http://www.epsilon-uitgaven.nl/zebra.php