Uitgangspunten / Publicaties

De Wageningse Methode gekarakteriseerd.

WM gekarakteriseerd

Misschien zijn wij wel eigenzinnig. Wiskunde zonder begrip is een contradictio in terminis. Of  – om het heel extreem te formuleren – als iemand niet weet waarom een wiskundige stelling of methode zo is, kan hij beter die wiskunde vermijden.

  • WM participeert in de Open Leermiddelen van VO-content en het lesmateriaal behoort tot de zogenaamde Stercollecties.
  • Er is ook een instructiefilmpje gemaakt voor het gebruik van het digitale materiaal van de Wageningse Methode.
  • De digitale lesmaterialen van WM zijn beschikbaar op Wikiwijs:  http://www.wikiwijs.nl/sector/all/results.psml .  Per 1 augustus 2013 is de onderbouw compleet.
  • WM materialen voor wiskunde D zijn gratis beschikbaar.
  • WM ontwikkelt een schat aan lessuggesties.
  • WM’s opzet van twee stromen functioneert.
  • WM ouderwets geprijsd WM is een stichting zonder winstoogmerk en zonder dure overhead. Per leerjaar: onderbouw €39, bovenbouw €21.
  • WM heeft een nieuwe website.
  • WM geeft alle ondersteuning op gratis dvd. Dus geen dure werkboeken of antwoordenboeken.
  • WM loopt voorop en is dus in 2015 klaar voor de nieuwe tweede fase.

Publicaties

In de loop der jaren heeft de Wageningse Methode zich ontwikkeld. Als eerste in Nederland heeft zij afstand genomen van de formele wiskunde uit de mammoet, heeft zij aangesloten op de leefwereld van de leerlingen en heeft zij de leerlingen uitgedaagd tot actief leren. In diverse publicaties is deze ontwikkeling te volgen.