Het Lesmateriaal

Zowel digitaal als op papier

6V wiskunde A (2015) (terug naar overzicht)
voorwoord

Per 1 oktober 2021 verhuist deze website naar een andere provider. Dat kan rond deze datum enige dagen problemen geven met de bereikbaarheid van onze website. Er is daarom een (tijdelijke) kopie van het lesmateriaal gemaakt, te bereiken via deze link: https://henkreuling.nl/WM. NOTEER DEZE LINK!, zodat u bij problemen toch bij het lesmateriaal kunt!!!

Log in om toegang te krijgen tot het docentenmateriaal (lessuggesties, proefwerken, .doc versies van bestanden, etc).

H00. Boeken

Bestanden

H11. Onderzoek

Bestanden

(geen bestanden)

Digitaal materiaal

H13. Groei van groei

Bestanden

Digitaal materiaal