Het Lesmateriaal

Zowel digitaal als op papier

5V wiskunde B (2015) (terug naar overzicht)
voorwoord

Per 1 oktober 2021 verhuist deze website naar een andere provider. Dat kan rond deze datum enige dagen problemen geven met de bereikbaarheid van onze website. Er is daarom een (tijdelijke) kopie van het lesmateriaal gemaakt, te bereiken via deze link: https://henkreuling.nl/WM. NOTEER DEZE LINK!, zodat u bij problemen toch bij het lesmateriaal kunt!!!

Log in om toegang te krijgen tot het docentenmateriaal (lessuggesties, proefwerken, .doc versies van bestanden, etc).

H00. Boeken vwo5 wisB - pdf

Bestanden

H11. Bewegen

Bestanden

  • Zelftoets 11 Klas 5Vb [pdf]
  • werkbladen 5vb h11 [pdf]

Digitaal materiaal