Het Lesmateriaal

Zowel digitaal als op papier

5/6V wiskunde A/C (2011) (terug naar overzicht)

Per 1 oktober 2021 verhuist deze website naar een andere provider. Dat kan rond deze datum enige dagen problemen geven met de bereikbaarheid van onze website. Er is daarom een (tijdelijke) kopie van het lesmateriaal gemaakt, te bereiken via deze link: https://henkreuling.nl/WM. NOTEER DEZE LINK!, zodat u bij problemen toch bij het lesmateriaal kunt!!!

Log in om toegang te krijgen tot het docentenmateriaal (lessuggesties, proefwerken, .doc versies van bestanden, etc).

H01. Statistiek

Bestanden

  • werkbladen h1_Statistiek [pdf]
  • zt1_Statistiek [pdf]

H02. Discrete Analyse

Bestanden

  • zt2_DiscreteAnalyse [pdf]

H03. De binomiale verdeling

Bestanden

  • zt3_Binomiale verdeling [pdf]

H04. Toegepaste Analyse

Bestanden

  • zt4_ToegepasteAnalyse [pdf]

H05. Normale verdeling

Bestanden

  • werkbladen h5_normaalwshpapier [pdf]
  • zt5_NormaleVerdeling [pdf]

H06. Netwerken

Bestanden