Het Lesmateriaal

Zowel digitaal als op papier

4H wiskunde B (2011) (terug naar overzicht)

Per 1 oktober 2021 verhuist deze website naar een andere provider. Dat kan rond deze datum enige dagen problemen geven met de bereikbaarheid van onze website. Er is daarom een (tijdelijke) kopie van het lesmateriaal gemaakt, te bereiken via deze link: https://henkreuling.nl/WM. NOTEER DEZE LINK!, zodat u bij problemen toch bij het lesmateriaal kunt!!!

Log in om toegang te krijgen tot het docentenmateriaal (lessuggesties, proefwerken, .doc versies van bestanden, etc).

H01. Hellingen

Bestanden

H02. Verkenning van de ruimte

Bestanden

H03. Differentieren

Bestanden

H04. Sinus en co

Bestanden