Het Lesmateriaal

Zowel digitaal als op papier

1H/V (terug naar overzicht)

Per 1 oktober 2021 verhuist deze website naar een andere provider. Dat kan rond deze datum enige dagen problemen geven met de bereikbaarheid van onze website. Er is daarom een (tijdelijke) kopie van het lesmateriaal gemaakt, te bereiken via deze link: https://henkreuling.nl/WM. NOTEER DEZE LINK!, zodat u bij problemen toch bij het lesmateriaal kunt!!!

Log in om toegang te krijgen tot het docentenmateriaal (lessuggesties, proefwerken, .doc versies van bestanden, etc).

H3. Formules

Bestanden

Digitaal materiaal

H5. De Ruimte In

Bestanden

Digitaal materiaal

H8. Hoeken

Bestanden

Digitaal materiaal

H12. Getallen en Grafieken

Bestanden

Digitaal materiaal

H13. Grafieken

Bestanden

(geen bestanden)

Digitaal materiaal